Kontakty
Přihlásit
Registrace
Správa Agendy a Rezervače


Zápisník je elektronický kalendář, v němž se vede práce s harmonogramem a návštěvami. Na informace o návštěvách jsou navázány všechny zásadní funkce systému, např. analytika, výkazy podle klientů, služeb, odborníků, plateb atd.

Jakmile byl zaměstnancům společnosti vyplněn harmonogram, jejich služby, informace o nich se objeví v zápisníku. Díky tomu se objeví možnost zapisovat klienty na služby k těmto zaměstnancům.

K vytvoření nového zápisu vyberte v kalendáři nalevo datum, po rozkliknutí se otevře rozvrh na vybraný den.

Klient přišel (zobrazuje se jasně zelenou barvou a náležitou ikonou jak na zápisové kartě, tak v rezervačním kalendáři)

Klient nepřišel (zobrazuje se jasně červenou barvou a náležitou ikonou jak na zápisové kartě, tak v rezervačním kalendáři)

Klient potvrdil (zobrazuje se oranžovou barvou a náležitou ikonou jak na zápisové kartě, tak v rezervačním kalendáři)

Клиент подтвердил (отображается оранжевым цветом и соответствующей иконкой как в карточке записи, так и в календаре записи).


Díky výše uvedeným statusům si administrátor může zobrazit klientovu aktivitu od okamžiku vytvoření zápisu až do samotné platby. Změny statusů se zobrazují v kalendáři.
Změna údajů v zápisové kartě

Zvolte zaměstnance a čas, na který klienta zapisujete. Stiskem volného pole se zobrazí karta online zápisu.


Zadejte do zápisové karty všechny nezbytné údaje.
V horní části karty vyberte status klienta, který se bude zobrazovat v kalendáři.
Na zápisové kartě jsou uvedeny 4 statusy klienta.

Úprava klientových údajů (jméno, telefon, e-mail).

V zápisové kartě lze dělat následující úpravy.

Úprava služeb. Přejete-li si změnit službu, stiskněte řádek zápisu, vyberte si ze seznamu relevantní službu, nebo vepište novou. Doplňujete-li službu, stiskněte tlačítku + nebo ji vyberte ze seznamu. Pro výmaz služby stiskněte tlačítko
Úprava komentářů, barvy, kategorie registrace.
Úprava dodatečných parametrů: data a času, zaměstnance, zdrojů a délky trvání.

Změna stavu návštěvy.


Po změně údajů je nutné stisknout tlačítko Vytvořit.

Údaje o klientovi, jeho rezervaci, provedené službě a platbě se ukládají automaticky do kategorie klienti.

Klient čeká (zobrazuje se jasně zelenou barvou a náležitou ikonou jak na zápisové kartě, tak v rezervačním kalendáři)

Filtr podle klienta.

(do okna klient můžete zanést jméno nebo příjmení klienta, kterého hledáte). Po stisknutí klávesy enter Vám systém tohoto klienta zobrazí.
Systém Vám zobrazí všechny údaje o klientovi podle parametrů z tabulky.

Filtr podle odborníka.

(do okna odborník můžete zadat jméno odborníka). Po stisknutí klávesy enter Vám systém zobrazí seznam všech klientů.
Systém Vám zobrazí všechny údaje o klientovi podle parametrů z tabulky.

Filtry zápisníku
V zápisníku se používají následující filtry.
Filtr podle služeb.

(do okna služby můžete zadat jméno odborníka). Po stisknutí klávesy enter Vám systém zobrazí seznam všech klientů.
Systém Vám zobrazí všechny údaje o klientovi podle parametrů z tabulky.
Filtr podle statusu záznamu.

(do okna status můžete zadat relevantní status rezervace: čeká, potvrdil, přišel, splněno)
Po stisknutí klávesy enter Vám systém zobrazí seznam všech klientů.
Systém Vám zobrazí všechny údaje o klientovi podle parametrů z tabulky.
Datum rezervace.

(do okna datum rezervace můžete zadat relevantní datum ze zobrazeného kalendáře).
Po stisknutí klávesy enter Vám systém zobrazí seznam všech klientů.
Systém Vám zobrazí všechny údaje o klientovi podle parametrů z tabulky.
Typ platby.

(do okna typ platby můžete zadat relevantní metodu platby: hotovostní platba, nebo platba kartou).

Po stisknutí klávesy enter Vám systém zobrazí seznam všech klientů.
Systém Vám zobrazí všechny údaje o klientovi podle parametrů z tabulky.
Dané filtry se používají k vytváření výkazů a zobrazování analytických grafů v kategorii Dashboard.