Kontakty
Přihlásit
Registrace
Nastavení online zápisu

V hlavním menu přejděte do sekce Nastavení a vyplňte nastavení
Moje společnost, Uživatelé, Role.
Po ukončení nastavování přejděte do kategorie online zápisvšeobecná nastavení
Online zápis v systému BondUs je velmi jednoduchý.
Zadejte veškerá nezbytná základní nastavení a teprve poté zahajte nastavení Online zápis.
Na řádek Zpracování osobních údajů vepište informace týkající se zpracování osobních údajů klientů z registračního formuláře.

Informace týkající se zpracování osobních údajů jsou dány právní úpravou země, v níž se bude daný systém online zápisu používat.
Za účelem automatického vykazování informací o odbornících, službách, délce trvání služeb a harmonogramu prací vyplňte nastavení kategorie Manuály:
Salony, Služby, Odborníci, Kategorie. Návod na vyplnění viz odkaz (odkaz na databázi).
Aby se interval mezi jednotlivými službami zobrazoval v kalendáři správně, zvolte a uveďte členění v minutách. (čas mezi procedurami)
Členění může být 10-15-20-30 minut.
Nastavení widgetu online rezervace na sociálních sítích:

Pro nastavení widgetů přejděte do kategorie online-rezervace-soc. sítě.
V kategorii jsou uvedeny sociální sítě, přičemž odkaz uvedený na řádku u všech z nich je universální a můžete jej využít jako widgetu online rezervací jak na

  • webu společnosti;
  • tak na profilu Instagramu, FB, VK a jiných sociálních messengerech.
Zkopírujte odkaz dvojklikem myši a vložte k výše uvedeným zdrojům.
Перейти