Kontakty
Přihlásit
Registrace
Správa Kalendáře

Online zápisový kalendář představuje klíčový prvek online záznamů BondUs. Díky němu je komunikace s klientem efektivnější.

Datum zápisu (umožňuje vybrat datum, nebo procházet po dnech).

Seznam odborníků nabízejících danou službu.

Avatar odborníka.

Kdy má odborník volno.

Online zápisový kalendář ukazuje, jak jsou klienti přiřazeni ke každému ze zaměstnanců v podobě karet, které obsahují základní údaje (jméno klienta, telefonní číslo, čas a doba poskytování služby, název služby a rovněž status návštěvy zobrazený odpovídající barvou).

Jakým způsobem lze zápis v kalendáři vytvořit a upravit je podrobně popsáno v návodu práce se zápisníkem. Podrobnosti (odkaz na návod).
Specifika online zápisového kalendáře BondUs.
Funkce drag &drop.

Díky této funkci lze karty v rámci jednoho dne přesunovat z jednoho časového intervalu do druhého stisknutím a podržením pravého tlačítka myši.
Tato funkce do značné míry šetří čas, který by člověk musel vynaložit na zapsání klienta na jiný čas.
Funkce 2 druhů zobrazení vizuální části rozhraní kalendáře.

  • Vertikální zobrazení seznamu odborníků s horizontálním zobrazením času zápisu.
Funkce přepínání společného kalendáře na osobní kalendář zaměstnance pomocí kliknutí na avatar vybraného zaměstnance.

Klikneme-li na avatar, zápisový kalendář se změní na osobní kalendář zaměstnance a umožňuje mu si prohlížet zápisy ve vybraných časových intervalech (den, týden, měsíc).
  • Horizontální zobrazení seznamu odborníků s vertikálním zobrazením času zápisu.
Mezi těmito funkcemi lze přepínat stiskem tlačítka Zobrazení v pravém horním rohu kalendáře.
Перейти