Přidání nové služby
 • V systému BondUs je možné přidat službu po službě ručně nebo využít import souboru Excel. Šablonu lze stáhnout kliknutím na tlačítko "Importovat".
 • 1. Chcete-li přidat „Službu“, klikněte na záložku “Správa podnikaní” a vyberete si sekci → „Služby“.
 • 2. V levém horním rohu klikněte na tlačítko “Přidat”.
 • 3. Po kliknutí na tlačítko „Přidat“ se otevře okno s formulářem pro přidání nové služby. Pro úspěšné vytvoření služby jsou vyžadovány pouze následující informace:

  Název – vyplňte Název služby
  Název pro online rezervace – vyplňte název služby, které se zobrazí vašim zákazníkům v době rezervace.
  Kategorie – vyberte dříve vytvořenou kategorii pro tuto službu. Pokud neexistuje žádná kategorie, můžete se vrátit do sekce Nastavení kategorie služeb a vytvořit kategorii, kterou potřebujete. Po vytvoření kategorie vyberte upravit službu a přidejte do ní příslušnou kategorii.
  Cena – zadejte cenu služby
  Zobrazit službu na stránce rezervace – vyberte „Ano“, aby zákazníci viděli a zarezervovali tuto službu, nebo vyberte „Ne“, pokud služba z nějakého důvodu ještě není dostupná.
  Doba trvání v minutách – nastavte obvyklou dobu trvání služby.
  Přestávka v minutách - tento parametr slouží k ovládání času rezervace této služby po jejím ukončení. Při nastavování tohoto parametru je třeba vzít v úvahu "Časové úseky" v sekci "Online rezervace", protože oba parametry ovlivňují čas rezervace služby v kalendáři.
  Obrázek - nahrajte obrázek služby pro její další zobrazení ve widgetu online rezervace a také v online katalogu mobilní aplikace.
  Popis - pokuste se uvést podrobné informace o službě, protože tento popis se zobrazí v době rezervace.
  Zaměstnanci - z rozbalovacího seznamu vyberte zaměstnance, kteří budou tuto službu poskytovat.
  Pobočky - z rozbalovacího seznamu vyberte pobočku nebo pobočky, kde bude tato služba poskytována.

 • 4. Po vyplnění karty služby nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“.