Správa Online rezervace
 • 2. Pokud již byly výše uvedené parametry dokončeny, pak přistoupíme k nastavení Online rezervace. Chcete-li to provést, musíte jít do „Nastavení“ --> „Online rezervace“.
 • 3. Nejprve musíte nakonfigurovat "Obecná nastavení" online rezervačního systému:
 • Časové úseky jsou časová rozmezí pro online rezervace, která se objeví na Vašich rezervačních stránkách. Automaticky je nastavena hodnota 15 minut. Znamená to, že vaši zákazníci vidí na internetu časy pro rezervaci s 15 rozestupy a budou moci zarezervovat službu každých 15 minut. Například: rozvrh zaměstnance začíná v 9:00, což znamená, že zákazníci se mohou přihlásit na 9:00, 9:15, 9:30 atd. Můžete snadno zadat jinou hodnotu pomocí rozevíracího seznamu. Tato hodnota nijak neovlivňuje trvání rezervace jako takové - v kalendáři se rezervace vytvoří vždy na celé trvání služby, podle Vašich nastavení kontkretní služby.
 • Zpracování osobních údajů - do tohoto pole je třeba vložit informace týkající se zásad a zpracování osobních údajů vašich zákazníků, zadané při vyplňování registračního formuláře při online rezervaci. Pamatujte, že zpracování osobních údajů se řídí zákony země, ve které budete využívat online rezervační systém BondUs.
 • 4. Dále je potřeba nastavit E-mailová upozornění pro vaše zákazníky. Ve výchozím nastavení jsou doporučená nastavení konfigurována v systému, můžete je však změnit. Stačí vybrat požadovanou funkci a ta se automaticky uloží.
 • Potvrzení rezervace – ve výchozím nastavení Zapnuto. Stav rezervace v systému zobrazuje "Potvrzeno zákazníkem" (zobrazeno oranžově v Agendě a v Kalendáři).
 • Změna rezervace – ve výchozím nastavení Zapnuto. Stav rezervace v systému zobrazuje "Čekání na zákazníka" za předpokladu, že recepční v době provádění změn dal příkaz k odeslání e-mail zprávy o změně. Zákazník, který obdržel email o změně rezervace, ji může potvrdit kliknutím na nebo zrušit kliknutím na X. Pamatujte, že pokud zákazník neprovede žádnou akci, stav rezervace v systému zůstane "Čekání na zákazníka" (zobrazeno žlutě v Agendě a v Kalendáři)
 • Připomenutí rezervace – Vaši zákazníci ve výchozím nastavení obdrží e-mail s připomenutím 1 den před a 1 hodinu před začátkem rezervovaného času. Můžete nastavit jednu nebo více možností. Zákazník, který obdržel e-mail s připomenutím rezervace, jej může také potvrdit kliknutím na nebo zrušit kliknutím na X. Pamatujte, že pokud zákazník neprovede žádnou akci v tomto dopise, stav rezervace v systému zůstane "Potvrzeno zákazníkem" (zobrazeno oranžově v Agendě a v Kalendáři), protože se jedná pouze o připomenutí rezervace.
 • Storno rerezvace – ve výchozím nastavení Zapnuto. Pro zrušení rezervace musí zákazník kliknout na X v e-mailech s Potvrzením, Změnou nebo Připomenutím rezervaci.
 • Storno podmínky – Vaši zákazníci mohou standardně zrušit svou rezervaci až 24 hodin před začátkem rezervovaného času. Storno podmínký s si můžete nastavit sami.
 • Zanechat zpětnou vazbu – Ve výchozím nastavení Zapnuto a nakonfigurováno tak, že když váš zaměstnanec vybere stav rezervace "Zakázník dorazil"(zobrazeno zeleně v Agendě a v Kalendáři), bude vašemu zákazníkovi automaticky zaslán e-mail, aby zanechal zpětnou vazbu na rezervovanou službu a zaměstnance, který tuto službu poskytl. Výchozí čas odeslání e-mailu je nastaven na 24 hodin po změně stavu rezervace. Pamatujte, že přítomnost e-mailu zákazníka musí být v jeho profilu splněna!
 • Výchozí čas odeslání recenze – Ve výchozím nastavení je nastavení 24 hodin po změně stavu rezervace na "Zákazník dorazil" (zobrazeno zeleně v Agendě a v Kalendáři).
 • 5. Aby si vaši zákazníci mohli rezervovat služby online (24/7) a vy jste nepřišli o své potenciální zákazníky, nabízíme vám několik zdrojů rezervace. Pro podrobnější nastavení klikněte na zdroj:

  - Prostřednictvím Kalendáře nebo Agendy v samotném rezervačním systému BondUs
  - Prostřednictvím Widgetu BondUs
  - Prostřednictvím Telegram bota
  - Prostřednictvím iOS & Android Aplikací BondUs