Správa Kalendáře
 • Dalším hlavním nástrojem online rezervačního systému BondUs je Kalendář. Jedná se o klíčový prvek funkčnosti a důležitý nástroj pro efektivní interakci s vaším klientem i vaším zaměstnancem.
 • 1. Kalendář obsahuje následující informace:

  - Datum rezervace, které si můžete vybrat kliknutím na kalendář nebo pomocí šipek ← vlevo, vpravo → ;
  - Zaměstnanci a jejich avataři;
  - Rezervace Vašich klientů u každého zaměstnance ve formě karet, které mění barvu podle stavu rezervace a obsahují rezervační údaje (jméno klienta, datum poslední návštěvy, telefonní číslo, název služby, čas a trvání služby).
 • 2. Kalendář je nabízen ve dvou zobrazeních:

  - Horizontální zobrazení - poskytuje seznam zaměstnanců horizontálně a rezervační časy vertikálně. Toto zobrazení je výchozí a platí také pro individuální kalendář zaměstnance.
 • Kliknutím na avatar zaměstnance zobrazíte jeho osobní kalendář.

 • - Vertikální zobrazení - poskytuje seznam zaměstnanců ve vertikálním směru a dobu záznamu v horizontálním směru. Platí pouze pro všechny zaměstnance!
  ! Kalendáře můžete přepínat kliknutím na tlačítko Zobrazit v pravém horním rohu okna kalendáře.
 • 3. Kalendář vám umožňuje provádět následující akce:

  - Vytvořte rezervace - stačí vybrat pole s příslušným datem a časem a samozřejmě zaměstnance. Zobrazí se okno rezervace, o kterém již víte ze sekce Agendy;
  - Upravit rezervace - stačí vybrat rezervační kartu v kalendáři a kliknout na ni;
  - Zrušení rezervace - stačí vybrat rezervační kartu v kalendáři a můžete ji zrušit změnou stavu na "Storno" nebo jednoduše stiskněte X na samotné kartě;
  - Drag & Drop - tato funkce vám umožní přetáhnout rezervační kartu z jednoho časového intervalu do druhého, od jednoho zaměstnance k druhému, stisknutím pravého tlačítka myši, podržením a přetažením do pole, které potřebujete. Tato funkce výrazně zkracuje čas strávený přeplánováním rezervace. Platí pouze pro vertikální zobrazení kalendáře!