Správa Agendy
 • Pokud jste přešli do sekce Správa rezervačního systemu, pak jste již dokončili Základní nastavení a dokončili jste Nastavení Online rezervace. Gratulujeme vám, jste připraveni, takže pojďme do toho a vytvořte první rezervaci v systému, ale nejprve musíte pochopit, jak fungují základní nástroje.
 • 1. Agenda je váš deník všech rezervací, ve formě tabulky s hlavními parametry, jako jsou:

  - Datum rezervace
  - Číslo rezervace
  - Jméno zákazníka
  – Název objednané služby
  - Stav rezervace
  - Jméno zaměstnance vykonávajícího tuto službu
  - Čas zahájení rezervované služby
  - Čas dokončení rezervované služby
  - Cena za objednanou službu
  - Druh platby za objednanou službu
 • 2. Agenda je také hlavním nástrojem vašeho administrátora, který vám umožňuje vidět nejen obecná data o rezervacích z tabulky Agendy, ale také vytvářet nové rezervace, upravovat, rušit a používat filtry, aby vaši rezervaci bylo možné snadno a rychle najít.
  ! Ve výchozím nastavení v systému záznam protokolu zobrazuje aktuální den v kalendáři pro snadné použití.
  ! Chcete-li použít filtry, použijte ikonu Filtr.
 • 3. Hlavní rolí v Agendě je samozřejmě Stav rezervace, který vám pomáhá efektivně spravovat vaše rezervace, přičemž majitel je vždy informován o akcích z každou rezervaci v systému.
- Čekání na zákazníka (zobrazeno žlutě v Agendě a v Kalendáři)
- Potvrzeno zákazníkem (zobrazeno oranžově v Agendě a v Kalendáři)
- Storno (zobrazeno červeně v Agendě a v Kalendáři)
- Zakázník dorazil (zobrazeno zeleně v Agendě a v Kalendáři)
- Zakázník nepřišel nebo se neukázal (zobrazuje se černě v Agendě a v Kalendáři) NoShow
 • 4. Pro přidání rezervace klikněte na tlačítko "Přidat" v levém horním rohu. Zobrazí se okno rezervace, které můžete dokončit během několika sekund.
 • - Začněte vyplněním údajů o klientovi Jméno a Příjmení;
  - Vyberte Pobočku, do které se chce váš klient zapsat, pokud jich máte více;
  - Poté vyberte Službu nebo několik služeb z nabízených služeb, které si chce váš klient objednat;
  - Vyberte Zaměstnance z navržených zaměstnanců, který tuto službu vykonává a ke kterému se chce váš klient přihlásit;
  - Vyberte Datum a Čas rezervace;
  - Čas dokončení a Cena za objednanou službu nebo služby jsou určeny automaticky systémem;
  - Zvolte Drúh platby na žádost klienta;
  - Napište poznámku, nebo přání klienta do pole "Další informace";
  - S zákazníkem si ještě jednou potvrďte všechny údaje, vyplňte jeho Tel. číslo a Email;
  - Zvolte Stav rezervace.
 • ! E-mailem - klient obdrží potvrzení rezervace
  Nezapomeňte při práci s tímto oknem kliknout na tlačítko Vytvořit nebo Uložit.