Nastavení
Registrační formulář pro vydávání karet (online formulář)
Chcete-li začít vydávat elektronické karty, musíte si nastavit registrační formulář* (online dotazník). Po vyplnění tohoto dotazníku si zákazník může ihned nainstalovat elektronickou kartu do svého chytrého telefonu:
 1. V části Věrnostní program - Formulář klikněte na tlačítko "Přidat" nebo vyberte existující formulář a upravte jej. Ve výchozím nastavení je v systému vytvořen standardní formulář s logem BondUs.
 2. Nahrajte logo, vyberte barvy pozadí, tlačítka a texty, zadejte nadpis a podnadpis a vyberte povinná a nepovinná pole.
 3. Pokud chcete v dotazníku zobrazit pole, zaškrtněte toto políčko.
 4. Pokud chcete, aby pole bylo povinné, zaškrtněte toto políčko.
 5. Pokud chcete do formuláře přidat další pole, vytvořte proměnnou v části Nastavení -> Proměnné, vytvořená proměnná se zobrazí jako pole ve formuláři. Více informací...
 6. Umístěte odkaz na zpracování osobních údajů, které budou muset vaši zákazníci přijmout, aby mohli dokončit registraci a obdržet kartu (zaškrtněte políčko).
 7. Pokud nemáte vlastní odkaz na zpracování osobních údajů, můžete ponechat standardní odkaz, ale doporučujeme přidat vlastní odkaz.
 8. Můžete také nastavit věkovou hranici (18 let), zaškrtněte toto políčko.
 9. Stiskněte tlačítko "Uložit".

*Můžete vytvořit formulář pro vystavení karty pro každý layout nebo použít jeden univerzální formulář pro všechny layouty.
Nastavení věrnostního programu podle typu karty
Pokud vytváříte elektronické věrnostní karty na straně služby BondUs, musíte vytvořit a nakonfigurovat mechanismy věrnostního programu podle typu vydávané karty. Služba BondUs nabízí 4 typy karet*:
 • Slevová karta (Pevná % sleva z částky každého nákupu. Můžete vytvořit úrovně, přiřadit % k úrovni a nastavit hranici všech množství nákupů, po jejímž dosažení se zákazník přesune do nové úrovně s dalším % slevy)
 • Bonusová karta (Pevný bonus "cashback" jako % z částky každého nákupu. Můžete vytvořit úrovně, přiřadit % k úrovni a nastavit hranici výše všech nákupů, po jejímž dosažení se zákazník přesune do nové úrovně s novým % bonusem)
 • Dárková karta (Pevná částka na kartě zákazníka. Produkt nebo službu lze zaplatit v plné výši nebo částečně. Můžete nastavit automatickou deaktivaci karty po první transakci).
 • Sběratelská karta (Umožňuje sledovat akční nabídku produktů a služeb, za kterou zákazník získá dárek. Například šestá služba za 50 %. Pátá káva zdarma).

 1. Přejděte na Věrnostní program - Věrnostní programy, klikněte na "Přidat".
 2. Zadejte název programu pro interní označení a vyberte typ karty.
 3. Vyberte vytvořený typ karty a klikněte na tlačítko "Upravit". Zadejte parametry mechanismu podle typu karty: uvítací slevu/bonus, vytvořte úrovně a hranice, v případě potřeby nastavte omezení, zadejte výši zůstatku na dárkové kartě v případě, že nechcete dárkové karty vystavovat sami.
 4. Stiskněte tlačítko "Uložit".
*Jeden typ karty lze přiřadit k několika layoutům. K jednomu layoutu lze přiřadit pouze jeden typ karty.
Vytvoření layoutu pro karty
Layout karty je souhrnný soubor karty, který zahrnuje formulář pro vydání karty (online dotazník), věrnostní program podle typu karty (nebo přes API) a samotný design karty. Přejděte do části Věrnostní program -> Layout a klikněte na tlačítko "Vytvořit". Pro vytvoření layoutu je třeba vyplnit a vybrat následující pole:
 1. Název layoutu (zobrazí se na zadní straně karty zákazníka, např. "Bonusová karta" nebo "Věrnostní karta"). Tip: V chytrých telefonech Apple lze kartu vyhledat podle názvu layoutu pomocí Siri nebo vyhledávání. Na kartách Apple Wallet je název věrnostního programu umístěn v doplňkových informacích na zadní straně karty; na kartách Google Wallet je umístěn v horní části karty vedle loga.
 2. Vyberte si registrační formulář
 3. Vyberte certifikáty Apple a Google. Nezapomeňte, že k vydání elektronických karet do peněženky Apple a Google je třeba mít vlastní certifikáty.
 4. Vyberte si typ karty a věrnostní program. Když vyberete typ karty, systém již má pro tento typ karty vytvořeny šablon s designem layoutu pro snadnější a rychlejší úpravy. Podrobnější změny designu jsou k dispozici v Editoru layoutu.
 5. Nahrajte do systému ikonu push oznámení pro aplikaci Apple Wallet. Ikona se zobrazí uvnitř textového pole push oznámení. Preferovaný typ souboru je PNG (s pozadím bez průhlednosti), formát 820x820px.
 6. Stiskněte tlačítko "Uložit".

Identifikace
Zákazníci jsou identifikováni podle telefonního čísla nebo e-mailu. Pokud zákazník zadá své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu do online formuláře a tento parametr se již nachází ve vaší databázi zákazníků pro daný layout, služba BondUs zobrazí zákazníkovi, že již kartu má. Zákazník vás bude muset kontaktovat, aby získal odkaz na svou kartu.
V případě, že se jedná o nového zákazníka nebo tento layout ještě nebyl stažen, bude po zadání telefonního čísla nebo e-mailu vyzván k dokončení vyplnění vámi nastavených polí (například: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví). Zákazník si nainstaluje svou kartu a vy obdržíte údaje, které vyplnil ve formuláři, ve formě nové karty zákazníka ve své databázi zákazníků pod tímto layoutem.

Ověřování
Dále si můžete aktivovat jednu nebo více metod ověření podle vlastního výběru: e-mail nebo telefonní číslo. U každého tarifu je k dispozici jedna metoda ověření. U tarifů Premium a vyšších jsou k dispozici dvě metody ověření.

Ověření e-mailu je u všech sazeb zdarma. Po zadání e-mailové adresy do formuláře obdrží zákazník potvrzovací kód a poté může pokračovat ve vyplňování formuláře a získání karty.

Je možné aktivovat funkci potvrzení čísla prostřednictvím SMS. Po zadání telefonního čísla do formuláře obdrží zákazník potvrzovací kód, po jehož zadání může pokračovat ve vyplňování formuláře a získá kartu. Za tímto účelem je třeba dobít zůstatek SMS.

*Typ karty a věrnostní program nelze později v layoutu změnit. K jednomu layoutu lze přiřadit pouze jeden typ karty a věrnostní program.
Editor layoutu
Elektronické věrnostní karty jsou součástí vaší Značky. Proto je důležité věnovat pozornost jejich designu. Editor layoutu je k dispozici v části Věrnostní program -> Layout -> Edit (tužka na pravé straně layoutu). Z čeho se skládá rozhraní Editoru layoutu:
 1. V horní části rozhraní se nachází pole s názvem designu layoutu (pro interní použití) a tlačítko pro výběr designu layoutu. Pro jeden layout můžete vytvořit několik designů.
 2. V levé části rozhraní se zobrazuje layout s elektronickou kartou v aplikacích Apple Wallet i Google Wallet. Zde můžete okamžitě vidět, jak bude karta vypadat po úpravách*. Design je třeba provést pro obě aplikace zvlášť.
 3. Informační pole na layoutu zobrazují standardní proměnné ze služby BondUs podle zadaných šablon na základě výběru typu karty a zobrazují informace relevantní pro zákazníka. Tyto proměnné a textová pole lze upravovat.
 4. Na pravé straně rozhraní lze konfigurovat bannery, razítka, barvu karty, barvu obsahu, logo a ikony push zpráv, aby se elektronická karta co nejvíce přiblížila firemní identitě firmy.
 5. Chcete-li změnit informace na zadní straně karty, stiskněte tlačítko "Otočit".

*Veškeré změny layoutu je třeba nenápadně potvrdit stisknutím tlačítka Uložit v horní části rozhraní.
Požadavky na grafický design layoutu

Aby vaše elektronická karta vypadala v aplikacích Apple Wallet a Google Wallet slušně, je třeba splnit následující požadavky:


Barva karty

 1. Klikněte na barevný čtverec s kódem a vyberte požadovanou barvu pozadí karty. Můžete použít libovolnou barvu ze vzoru HEX: #B5FEB7
 2. Zkontrolujte barvu na kartách na levé straně rozhraní.
TIP: Pokud máte k dispozici firemní barvu, zadejte její kód do pole vedle barevného čtverce. Tím si ušetříte hledání barvy od oka a na kartě uvedete přesný odstín. Upozorňujeme, že barva karty může být pouze jednobarevná.

Obrazky na kartě
Na kartu lze umístit dva obrázky najednou: logo firmy a banner.

Karta do Apple Wallet:
 1. Logo nahrajte v příslušné sekci. Logo pomáhá zákazníkům najít kartu mezi ostatními kartami v aplikaci a je umístěno v levém horním rohu karty. Preferovaný druh souboru PNG (s průhledným pozadím), velikost 480x150px.
 2. Nahrajte banner v příslušné sekci. Preferovaný typ souboru PNG, velikost 1125х432px.
 3. Pokud máte razítkovou kartu, ikona razítka by měla mít velikost 200 x 200.
Karta do Google Wallet:
 1. Logo nahrajte v příslušné sekci. Logo pomáhá zákazníkům najít kartu mezi ostatními kartami v aplikaci a je umístěno v levém horním rohu karty. Preferovaný typ souboru PNG (se stejnou barvou pozadí jako barva karty), velikost 820x820px.
 2. Nahrajte banner v příslušné sekci. Preferovaný typ souboru PNG, velikost 1125х432px.
 3. Pokud máte razítkovou kartu, ikona razítka by měla mít velikost 200 x 200.
*Pokud si nechcete dělat design sami, náš designér vám vždy pomůže a vytvoří jedinečný design přímo pro vás.
Zpracování zadní strany layoutu
Chcete-li změnit informace na zadní straně layoutu, klikněte na tlačítko " Otočit". Na zadní stranu doporučujeme umístit důležité informace o firmě (popis, kontaktní údaje, odkazy na webové stránky a sociální sítě a také informace o věrnostním programu) a další informace, které jsou pro vás důležité.

Chcete-li přidat nové pole s informacemi, klikněte na "+ Přidat pole" a do zobrazených polí zadejte jeho Název a popis. Chcete-li, aby pole zobrazovalo aktualizované informace, přidejte proměnnou.
Pole můžete upravovat a vyměňovat, stejně jako je můžete odstranit stisknutím tlačítka "X".

Chcete-li z textu vytvořit odkaz, vyberte text a v horní části textového pole se objeví řádek pro zadání webové adresy (URL). Po zadání adresy URL ji uložte kliknutím na tlačítko Uložit a z textu se stane odkaz, který po kliknutí uživatele přenese na zadanou adresu URL.

TIP: Chcete-li vyzkoušet odkazy na kartě v aplikaci Apple Wallet, odemkněte telefon, otevřete aplikaci a vyberte požadovanou kartu. Pokud kartu zobrazíte dvojitým klepnutím na domovské tlačítko, telefon zůstane uzamčený a odkazy jsou pak odemykatelné.

Důležité: Na jednu kartu lze umístit maximálně 10 informačních bloků. Počet znaků v nich není omezen.
Distribuce karet
Chcete-li karty distribuovat, přejděte do profilů layoutu. Přejděte do sekce Vernostní program -> Layout, vyberte svůj layout a klikněte na tlačítko "Otevřít".
V profilu layoutu klikněte na "Distribuce", kde najdete QR a odkaz na distribuci karet. QR lze stáhnout nebo zkopírovat kliknutím pravým tlačítkem myši․ Tam se po kliknutí na "kopírovat URL" zkopíruje URL odkaz pro distribuci.

TIP: Chcete-li sledovat účinnost distribučních metod, můžete nastavit UTM tagy.
Vytvoření webového skeneru pro provádění transakcí pomocí QR kódů karet
Webový skener BondUs je potřebný k tomu, abyste mohli identifikovat zákazníky podle jejich QR kódu na jejich elektronické kartě a provádět transakce pro statistiky a budoucí analýzy chování vašich zákazníků. Pro vytvoření skeneru je třeba provést následující kroky:
 1. V části Integrace zvolte v sekci POS systém položku Webový skener a stiskněte tlačítko Připojit.
 2. Zadejte název skeneru
 3. Vyberte layouty karet, které jsou určeny ke skenování, nebo zaškrtněte políčko Získat úplný přístup, aby skener pracoval se všemi vašimi layouty.
 4. Stiskněte tlačítko Připojit
 5. Skener s vygenerovaným kódem PIN bude přidán do seznamu skenerů.

TIP: Můžete nastavit jeden skener pro pobočku nebo jeden skener pro všechny pobočky. Můžete nastavit skener pro zaměstnance.

© Copyright 2023. Všechna práva vyhrazena.
Platforma pro budování silných, technologicky založených vztahů se zákazníky.