Používání
Statistika "BETA"
Tato sekce je v režimu BETA, protože se neustále pracuje na zlepšování statistik ve službě. Chcete-li zobrazit výkon za určité období, použijte posuvník období pomocí pole Datum úplně nahoře v této části. Jaké statistiky můžete v tuto chvíli vidět:

Prodejní trychtýř, která vám umožní sledovat počet zákazníků, kteří si stáhli karty a provedli s vámi transakce. Vidíte, kolik klientů vás znovu navštívilo a provedlo 2 transakce, 3 a tak dále až do 6 transakcí.

Tip: Tip: Díky tomuto trychtýři můžete zlepšit opakované návštěvy nastavením Push oznámení přes filtr: ZÁKAZNÍCI - vyberte požadovaný LAYOUT - stav karty AKTIVNÁ - počet transakcí od 0 do 0 (nebo jiná hodnota) a pošlete nějaký zajímavý text, propagační kód, lákavé informace!

Zákaznícká báze je zobrazena jako graf, který rozděluje zákazníci na Instalováno, Aktivní a Spící.
 • Instalováno - jedná se o zákazníky, do jejichž zařízení byla karta někdy přidána.
Důležité: zákazníci z této kategorie mohou být v grafu sdíleni také jako Aktivní a Spící.
 • Aktivní - jedná se o zákazníky, kteří za dané období provedli alespoň jednu transakci. Období se upravuje pomocí pole úplně nahoře v této sekci
 • Spící - jedná se o zákazníky, kteří za dané období neprovedli ani jednu transakci.

Mobilní peněženka – zobrazuje počet nainstalovaných karet na zařízeních iPhone v aplikaci Apple Wallet a na zařízeních Android v aplikaci Google Wallet.

Pohlaví, věk - údaje jsou převzaty z registračního formuláře, pokud zde není takové pole k vyplnění nebo není povinné, pak grafy mohou být nepřesné / mít neúplné informace.

Procento věrnostního programu - rozdělení zákazníků procentem z věrnostních programů. Pokud z toho či jiného důvodu zákazník toto procento nemá (například proto, že jeho věrnost neimplikuje žádné procento), pak tento zákazník není v grafu zobrazen.
Používání webového skeneru
Chcete-li použít webový skener BondUs, čárový kód na kartě musí obsahovat URL adresu skeneru. Čárový kód na kartě již ve výchozím nastavení obsahuje adresu URL skeneru. Nastavení čárového kódu najdete na Věrnostní program - Layout - Editor layoutu. Klikněte na čárový kód, nastavení čárového kódu se otevře v nastavení pole. Chcete-li použít webový skener BondUs, změňte hodnotu na BondUs Scanner.

Používání webového skeneru:
 1. Otevřete fotoaparát smartphonu (na aktualizovaných verzích v iPhone a Android je možné skenování pomocí aplikace fotoaparátu) nebo speciální aplikaci QR nebo čtečku čárových kódů na smartphonu
 2. Namiřte fotoaparát smartphonu na QR kód
 3. Po naskenování se zobrazí URL odkaz, následujte odkaz
 4. Zadejte PIN kód tohoto skeneru
 5. V závislosti na typu karty se platební stránka může změnit, ale vždy uvidíte jméno, příjmení, telefonní číslo a email klienta, jaký typ karty a věrnostní program má, aktivná karta nebo neaktivná*, přítomnost slevy / bonusu, zůstatek, počet známek
 6. Zadejte částku nákupu (šeku) a poté podle typu karty:
 • V případě bonusové karty - při zadání Částky nákupu se v poli Celkem k platbě automaticky zobrazí konečná částka. Pokud existují bonusové body, při zadávání Částky nákupu uveďte do pole Odepsat bonusy počet bodů, které chce klient uplatnit a v poli Celkem k platbě se automaticky zobrazí konečná částka s přihlédnutím k odečtené bonusy ze zůstatku klienta. Pokud jste v nastavení bonusového programu zadali Platba s bonusovými body je omezena na % částky šeku, pak se maximální výše bonusových bodů pro odepsání bude rovnat % z částky šeku.
 • V případě slevové karty se při zadání Částky nákupu v závislosti na slevě a úrovni klienta v poli Celkem k platbě automaticky zobrazí výsledná částka mínus sleva klienta.
 • V případě dárkové karty - při zadávání Částky nákupu zadáváte výši zůstatku zákazníka, kterou chce zákazník použít na zaplacení služby nebo produktu. V závislosti na nastavení věrnostního programu můžete odepsat celý zůstatek nebo částečný. Pokud máte v nastavení věrnostního programu uvedeno, že karta je platná jednorázově, tak po první transakci na libovolnou částku dojde k deaktivaci karty.
 • V případě sběratelské karty je potřeba při zadávání Částky nákupu uvést počet razítek, které klientovi za produkt nebo službu poskytnete.
7.. Dokončete transakci výběrem Způsob platby: Karta / Hotovost. Poté se údaje o kartě automaticky aktualizují a transakce se uloží do systému BondUs.

Tip: Pokud nebyly údaje na kartě zákazníka aktualizovány automaticky, může aktualizace z technických důvodů proběhnout později. Na zařízeních Iphone může zákazník přejít na zadní stranu karty, přetáhnout ji dolů a kartu ručně aktualizovat. Pokud transakce nebyla v systému aktualizována, kontaktujte prosím technickou podporu BondUs.
Karty
V této sekci můžete pracovat s kartami a jejich informacemi, zasílat jednotlivá i hromadná PUSH oznámení a také distribuovat karty ze systému v případě ztráty karty.

Filtrování a vyhledávání
Pomocí filtrování (v pravém horním rohu) můžete třídit a vybírat karty podle jejich vlastníka, stavu, designu, layoutu, pohlaví uživatele, data, zůstatku atd. Pomocí zaškrtávacího políčka můžete vybrat konkrétní karty a skupiny karet. Když kliknete na kartu ze seznamu, otevře se profil karty.

Vytvoření karty administrátorem
Chcete-li přidat kartu do systému, musíte provést následující:
 1. V levém horním rohu sekce klikněte na tlačítko Přidat
 2. V okně, které se zobrazí, vyberte layout, které chcete přiřadit novému klientovi
 3. Vyplňte údaje o zákazníkovi
 4. Klikněte na Vytvořit

Profil karty a úprava
Profil karty se otevře, když kliknete na konkrétní kartu v sekci Zákazníci, stejně jako když administrátor vytvoří kartu sám.

V profilu karty je zobrazena přední strana karty se stejnými informacemi, jaké má zákazník k dispozici. Pomocí interní úpravy karty v sekci Profil můžete měnit stavy karet, úroveň věrnostního programu, datum vypršení platnosti karty a kartu sdílet.

V sekci Profil také vidíme všechny informace pro každého hosta: kartu, který layout nainstaloval, který scénář fungoval naposledy, z kterého distribučního kanálu pochází (zdroj UTM), datum vytvoření, datum aktualizace atd.

Také v případě bonusové a dárkové karty můžete v profilu karty upravit výši nasbíraných bonusů nebo změnit zůstatek. Pro úpravu klikněte na modré tlačítko napravo od částky a zadejte aktualizovanou částku.

V sekci Zákazník jsou k dispozici uložené údaje vyplněné při registraci zákazníkem.

V sekci Transakce si můžete prohlédnout úplnou historii transakcí a aktualizace zůstatku/razítek na kartě.

Import zákazníků
V případě jakýchkoli dotazů ohledně importu se obraťte na podporu, protože je pravděpodobné, že se vám import podaří provést samostatně s technickými chybami.

Statusy karet
 • Čekající - oranžová - znamená, že zákazník vyplnil online formulář, ale nepřidal kartu do peněženky.
 • Aktivní - zelená - znamená, že karta je v mobilní peněžence zákazníka a lze ji použít.
 • Neaktivní - červená - znamená, že zákazník vymazal kartu z mobilní peněženky nebo karta byla deaktivována ze systému, případně byla karta vytvořena pro jednorázové použití.

Distribuce karet
Do systému můžete přidávat zákazníky po jednom nebo importovat zákaznickou databázi, ale pro distribuci karet zákazníkům máte dvě možnosti:
 • Zasílání karet e-mailem (zdarma)
 • Zasílání karet pomocí SMS (podle ceny)
Chcete-li mapu distribuovat, musíte ji vybrat pomocí zaškrtávacího políčka a kliknout na ikonu distribuce v horním menu. Vyberte možnost:
 1. E-mailem - pokud má zákazník e-mailovou adresu, bude mu zaslán odkaz pro přidání karty do mobilní peněženky
 2. Prostřednictvím SMS - pokud má zákazník telefon v mezinárodním formátu, bude mu zaslán odkaz pro přidání karty do jeho mobilní peněženky.

Mazání karet
Elektronickou kartu nelze z telefonu zákazníka vymazat. Můžete provést dvě akce:
 1. Dočasně nebo trvale deaktivujte zákaznickou kartu prostřednictvím Profilu karty změnou stavu na Neaktivní výběrem možnosti Deaktivovat. Případně můžete kliknout na možnost Smazat kartu a stav karty se změní na Neaktivní. Můžete také kliknout na možnost Odstranit ze zařízení, čímž se stav karty změní na hodnotu Čekající a můžete zákazníkovi odeslat odkaz na stažení karty, aby ji nainstaloval do nového zařízení.
 2. Kartu nebo karty můžete ze sekce Karty odstranit tak, že vyberete jednu nebo více karet pomocí zaškrtávacího políčka a kliknete na ikonu koše, čímž následně vybranou kartu nebo karty deaktivujete.
Důležité: V obou případech zákazník nebude moci kartu použít. Zůstane v jeho telefonu, ale při předložení karty se pro vašeho zaměstnance zobrazí zpráva, že karta byla deaktivována nebo je ve stavu čekání. Zákazník také uvidí na přední straně karty pod QR kódem, že karta byla Deaktivována.

Export
Chcete-li exportovat údaje z osobních karet, klikněte na tlačítko Exportovat v levém horním rohu sekce Karty. Tím se vytvoří soubor ve formátu ․xls, který obsahuje číslo karty, jméno, příjmení, pohlaví, telefonní číslo, e-mail a datum narození, pokud je uživatel zadal při registraci. Pokud jsou požadovány podrobnější nebo technické údaje o kartě, obraťte se na podporu BondUs.
Push oznámení
Chcete-li odesílat jednotlivá a hromadná oznámení PUSH, přejděte na Karty.

Kdy se používá:
 • potřebujete oznámit promo akci
 • nové jídelní lístky nebo pokrmy
 • otevření nové provozovny
 • připomenutí zákazníkům, kteří si kartu stáhli na již dlouhou dobu, ale neprovedli žádnou transakci
 • nabídka pro ženy/muže
 • zvláštní nabídka pro osoby s vysokými šeky
 • promo kód pouze pro určitou cílovou skupinu atd.

Jak poslat všem:
 1. Sekce "Karty"
 2. Tlačítko "Filtr" vpravo nahoře
 3. Vyberte možnost "Aktivní" (znamená, že karta je zaregistrovaná a je v telefonu)
 4. Dále "vyberte filtrované" pomocí tlačítka "Hledat".
 5. V levém horním rohu najděte ikonu "zvonek" pro odeslání Push oznámení
 6. Napište text a odešlete ho

Jak odesílat konkrétní cílové skupině?
Proveďte výše uvedené body, jediné, co musíte udělat, je zvolit různé parametry, které jsou vhodné pro váš úkol:
•pohlaví
•věk
•šablona
•počet transakcí
•množství nákupů atd.

Důležité. Doporučujeme nepřekračovat 200 znaků. Odkazy lze vkládat.
Připomínáme, že majitelé telefonů se systémem Android nedostávají Push oznámení. Zobrazují se pouze na zadní straně karty, stejně jako oznámení na zařízeních Apple, dokud je nenahradí nové Push oznámení.

Kde mohu zjistit stav doručení Push oznámení?
Přejděte na Oznámení - Push oznámení. Na této stránce se zobrazují všechna Push oznámení zaslaná vašim hostům. Můžete vidět čas odeslání a na jakou kartu bylo odesláno.

Zvláštnost při práci s Push zprávami:
 1. Odesílání Push oznámení je podporováno pouze standardem Apple Wallet.
 2. Push oznámení lze zasílat celé zákaznické bázi maximálně jednou denně.
 3. Aby se zpráva dostala na kartu, musí mít držitel karty zapnutá notifikační oznámení a musí mít zapnutý internet.
 4. Chcete-li odeslat Push oznámení, musí být jeho text unikátní, pokud potřebujete duplikovat text dříve odeslaného oznámení, změňte jej alespoň o jeden znak.
 5. Zobrazení vyskakovacího oznámení závisí na provozu aplikace. Nemusí se zobrazit, pokud:
a. Oznámení na kartu nedorazilo - v tomto případě se nezobrazí ani v horním poli na zadní straně karty
b. Karta je nainstalována v telefonu se systémem Android
c. Na stejnou kartu je odesláno několik nepřečtených oznámení. V takovém případě je najdete v Notifikačním centru telefonu.
6. Push oznámení pro karty ve formátu Apple Wallet v systému Android nemusejí zaručeně fungovat.
7. Fungování Push oznámení nezávisí na způsobu odeslání, je stejné pro generování zasílání z osobního účtu i přes API.
8. Formát karet Apple Wallet neumožňuje umístit aktivní odkazy do vyskakovacího push okna, zákazník může na odkaz kliknout pouze na zadní straně karty.

Geo-oznámení

Hlavním účelem Geo-oznámení je připomenout účastníkům vašeho věrnostního programu, kteří jsou poblíž, že jste zde a čekáte na jejich návštěvu. V závislosti na situaci můžete mít k dispozici několik Geo-oznámení nebo pouze jedno pro všechny pobočky.

Výběr geolokace a konfigurace textu pro Geo-oznámení jsou k dispozici v sekci Věrnostní program -> Layout -> Layout Editor -> Geolokace. Pro zasílání Geo-oznámení vyberte polohu (až 10 poloh), v jejímž okruhu bude držitel karty dostávat PUSH-oznámení. Polohu lze nastavit výběrem místa na mapě pomocí myši. Poté klikněte na zobrazenou značku a zadejte text oznámení.

Důležité vlastnosti geo-oznámení
 • Při nastavování oznámení je třeba aktualizovat layout karty u všech zákazníků.
 • Po odeslání aktualizace jsou vydané karty během 2-14 dnů budou zaktualizovány. Data pro zadaný polohový bod jsou ukládána do mezipaměti zařízení zákazníka.
 • Nastavení Push oznámení probíhá v rámci Apple Wallet pro iOS a Wallet Passes pro Android (funkce těchto softwarových produktů umožňuje pouze vypnutí push oznámení uživatelem karty).
 • Není možné nastavit frekvenci oznámení.
 • Geo-oznámení se odesílají na uzamčenou obrazovku zákazníka, když se zákazník nachází ve vzdálenosti do 100 metrů od zadané polohy (rozsah geo-oznámení nelze upravit, jak je stanoveno společností Apple).
UTM tagy
UTM tagy jsou parametry, které se přidávají do adresy URL registračního formuláře, abyste získali podrobné informace o datovém toku (jak se host dozvěděl o vašem věrnostním programu a jak se zaregistroval).

UTM tag ukáže, kolik potenciálních zákazníků na odkaz kliklo, kolik z nich si kartu nainstalovalo do své peněženky, průměrný šek zákazníků, kteří se prostřednictvím tohoto odkazu zaregistrovali, atd.

Názvy UTM tagů, které se používají ve službě BondUs:

 • Název reklamní kampaně (reklama v sociálních sítích)
 • Zdroj návštěvnosti (sociální média, leták, vizitka atd.)
 • Druh zdroje (QR kód, odkaz)

K vytvoření UTM tagu použijte následující pokyny:
 1. Přejděte do sekce UTM v bočním panelu vlevo a klikněte na tlačítko Přidat v levém horním rohu.
 2. Vyplňte otevřené okno.
 • Zvolte layout, který budete distribuovat, a poté název UTM tagu, tj. vaší reklamy, abyste sami pochopili, odkud vaši zákazníci přicházejí.
 • V poli "Druh zdroje" vyberte QR kód nebo odkaz, jehož prostřednictvím chcete UTM tag distribuovat.
 • Do pole "Zdroj návštěvnosti" napište, kam chcete QR nebo odkaz umístit, například: Facebook, Instagram, Blogger atd. Důležité. Pouze latinkou a bez mezer (mezery_mohou_být_nahrazeny_podtržením).
Transakce provedené zákazníkem
Sekce Transakce poskytuje analýzu a historii všech transakcí provedených u vašich zákazníků. Transakce lze provádět pomocí skeneru nebo je může provádět správce ze systému.

V horní části oddílu jsou obecná analytická pole pro hlavní parametry:
 • Počet transakcí - celkový počet transakcí za dobu trvání služby.
 • Částka nákupu - Celková částka nákupů za celé období. Částky jsou uvedeny po odečtení slev a využitých bonusů.
 • Výše Naběhlých a Odepsaných bodů
 • Průměrný transakční šek za celé období

Sekce obsahuje tabulku Historie, která uchovává údaje o transakcích. Všechny transakce jsou zde k dispozici v počtu 20 transakcí na stránku.

Tabulka nabízí třídění podle všech sloupců (kliknutím na parametr v horní části sloupce) a filtrování. Filtry se otevírají kliknutím na ikonu filtru. Ve filtru můžete vybrat data podle Dat, Layoutů, Skenerů a Typů karet.
Věrnostní program
Nastavení věrnostního programu je k dispozici v části Layout -> Věrnostní program -> Upravit. Mechanismy věrnostního programu lze nastavit podle typu karty: Slevová karta, Bonusová karta, Dárková karta. V editoru layoutu je možné přizpůsobit Sběratelskou kartu.

Bonusový program:
Zákazníci si na bonusovou kartu nasbírají % ze svých nákupů. Procento nasbíraných prostředků odpovídá úrovni, která byla zákazníkovi přidělena. Pokud v části Úrovně přidáte další úrovně, můžete zadat hranici pro výši všech nákupů zákazníka, po jejímž dosažení se zákazník automaticky přesune do další úrovně s vyšším %. V případě, že systém na poslední úrovni zobrazí hraniční hodnotu Neomezeno, znamená to, že pro tuto úroveň neexistuje žádná hranice.

Omezení

 • Uvítací bonus lze zadat v sekci Sleva za první transakci jako procento z první platby. Toto procento obdrží klient jako bonus ke svému zůstatku. Příklad: Zadali jste 20% slevu na první transakci. Zákazník zaplatil částku 1000,-kč. Jeho zůstatek se zvýšil o 200 bodů. Poté zákazník obdrží bonus v závislosti na své úrovni a %.
 • Maximální procento lze zadat v poli Procento šeku, které má být uhrazeno s pomocí bonusů, a pro aktivaci této možnosti je nutné zaškrtnout políčko. Zákazník nebude moci uhradit celou cenu služby nebo produktu s bonusy, ale pouze vámi zadané procento z šeku. Příklad: Zadali jste, že 10 % šeku má být vyplaceno s bonusy. Zákazník má na svém účtu 110 bonusových bodů a potřebuje uhradit šek ve výši 1000,-kč. V tomto případě bude moci zákazník utratit pouze 100 nebo méně bonusových bodů.
 • Maximální doplnění za den - můžete určit, kolik bonusových bodů bude moci zákazník nasbírat na svůj zůstatek během 24 hodin nákupy.
 • Maximální odečet ze zůstatku za den - můžete určit, kolik bonusových bodů bude moci zákazník utratit ze svého zůstatku během 24 hodin při nákupu.
 • Zakázat připsání bodů při inkasu zůstatku - když chce zákazník utratit své bonusové body, můžete připsání bodů zakázat zaškrtnutím políčka.
 • Zakázat připsání bodů během nastavených hodin - zadejte časové období a zaškrtněte políčko, pak zákazník nebude moci při nákupu sbírat body odměn.
 • Zakázat odečítání bodů ze zůstatku v nastavených hodinách - zadejte časové období a zaškrtněte políčko, pak zákazník nebude moci při nákupu utratit své body odměn.

Slevový program:
Zákazníci obdrží slevu na nákup. Procento slevy odpovídá úrovni, která byla zákazníkovi přidělena. Pokud v části Úrovně přidáte další úrovně, můžete zadat hranici pro výši všech nákupů zákazníka, po jejímž dosažení se zákazník automaticky přesune do další úrovně s vyšším %. V případě, že systém na poslední úrovni zobrazí hraniční hodnotu Neomezeno, znamená to, že pro tuto úroveň neexistuje žádná hranice.

Omezení
 • Maximální počet transakcí za den - můžete určit, kolik transakcí může zákazník během 24 hodin při nakupování provést se svou slevovou kartou. Po dosažení maximálního počtu transakcí přestane být sleva platná.
 • Časový interval - určete dobu, po kterou zákazník nebude moci slevu využít.
Další návrhy layoutu
Každý layout musí mít design a ve výchozím nastavení systém vytvoří "Základní" design layoutu elektronické karty, který si podnik po vytvoření layoutu sám upraví. Tento design je označen hvězdičkou na tlačítku pro výběr designu v levém horním rohu stránky Editor Layoutu.
 1. Základní design nelze odstranit, lze jej pouze přejmenovat.
 2. Nový design layoutu vytvoříte kliknutím na tlačítko "Nový design".
 3. Základní nebo jiné designy můžete duplikovat stisknutím tlačítka "Kopírovat" na vybraném designu a poté jej upravit a vytvořit další design pro layout elektronické karty.
 4. Všechny parametry, které se vztahují ke změně karty (banner, razítka, barva karty, barva obsahu, logo), se vztahují k vybranému designu layoutu.
 5. Před opuštěním Editoru layoutu je třeba vybrat design, který se bude zobrazovat na všech kartách zákazníků.
 6. Chcete-li zveřejnit změny designu nebo vybrat jiný design, přejděte na Věrnostní program -> Layout -> Aktualizovat (šipka dolů na pravé straně layoutu).
Důležité: Změny na kartách můžete provádět jednou za hodinu.
Proměnné a nastavení polí layoutu
Jedinečná data každé karty jsou uložena v proměnných. Nastavení a přidávání těchto proměnných je k dispozici v části (Nastavení -> Proměnné). Ve webové službě jsou dostupné standardní proměnné, další proměnné lze přidat kliknutím na tlačítko Přidat. Proměnné lze použít v Editoru layoutu a v Registračním formuláři.

Při přidávání proměnných je třeba vybrat typ proměnné. Při výběru typu text, číslo nebo datum. Při výběru typu seznamu zadávejte hodnoty oddělené čárkami. V registračním formuláři se seznam zobrazí jako rozbalovací seznam.

Chcete-li přidat proměnné na přední nebo zadní stranu karty, použijte v Editoru layoutu v textovém poli klávesu "$" a zvolte proměnnou ze standardních nebo vámi vytvořených proměnných. Tímto způsobem můžete na karty přidávat personalizované údaje z dotazníků a informace z věrnostního programu.

Výběrem jakéhokoli informačního pole na layoutu se otevře část "Nastavení pole", která se liší pro různá pole a typy karet. Pole na kartě čerpají informace ze systému díky proměnným a zobrazují informace, které jsou pro zákazníka relevantní. Informace v polích se aktualizují automaticky. V nastavení polí můžete zadávat nejen proměnné, ale také informační texty, nastavení formátu a vyrovnání textu.
Technická podpora
Bezplatná technická podpora vysoce kvalifikovaných specialistů, kteří jsou připraveni pomoci s jakýmikoli dotazy a v jakékoli etapě služby, od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin.

Přístupnost
Technická podpora odpovídá na dotazy telefonicky, e-mailem, pomocí chat telegramů a webových ticketů z vašeho osobního účtu.

Garance odpovědi
Všechny dotazy vyřizuje odpovědný pracovník. Doba odezvy závisí na složitosti požadavku. Nejnáročnější problémy jsou přesunuty na začátek seznamu.

Báze znalostí
Prozkoumejte zdroje, jako je znalostní databáze: manuály, tutoriály, produktová videa a odpovědi na často kladené otázky.

Práce s webovým ticketem
Chcete-li zanechat webový ticket pro pracovníky technické podpory společnosti BondUs, musíte.
 1. Přejít na Oznámení - Tickety
 2. V levém rohu klikněte na tlačítko Přidat a v okně, které se zobrazí, pojmenujte tiket a co nejpodrobněji popište svůj požadavek.
 3. Stiskněte tlačítko Vytvořit.
Dále můžete sledovat stav svého tiketu. Nejnáročnější úkoly jsou upřednostňovány.

Vzdálené připojení
 1. Zadejte své BondUs ID. Najdete ho na horním panelu v levém rohu služby BondUs.
 2. Informujete je, že jste připraveni se s vámi spojit;
 3. Připojení přes vzdálený přístup, kontrola nastavení, odeslání zprávy přes reklamační kanál.

Kontakty:
Email: info@bondus.cz
Telefon: +420 608 81 57 81
Telegram chat: https://t.me/BondUs
Webové tikety: https://app.bondus.cz/ticket/index

© Copyright 2023. Všechna práva jsou vyhrazena.
Platforma pro budování silných vztahů se zákazníky na základě technologií